uvc filters

UVC Filters
Plaatst men tussen vijverpomp en filter naast de vijver.
Deze branden de zweefalgen dood.